Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байгууллагын нэр Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо Зөвшөөрлийн төрөл
41 Улаанбаатар Оюу Толгой ХХК 856 2017-11-22 2018-11-22 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
42 Улаанбаатар Үндэсний үнэт цаас ХХК 852 2017-11-20 2018-11-20 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
43 Улаанбаатар Ханбогд кашмер ХХК 849 2017-11-13 2018-11-13 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
44 Улаанбаатар Улаанбаатар хивс ХК 847 2017-11-09 2018-11-09 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
45 Орхон Эрдмин ХХК 843 2017-11-02 2018-11-02 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
46 Улаанбаатар Ханхув ХХК 841 2017-10-27 2018-10-27 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
47 Улаанбаатар МОНМАГ ХХК 839 2017-10-13 2018-10-13 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
48 Улаанбаатар Эм Си Ти Ти ХХК 838 2017-10-13 2018-10-13 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
49 Улаанбаатар А-Үйлс ХХК 833 2017-10-05 2018-10-05 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
50 Улаанбаатар Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК 831 2017-10-05 2018-10-05 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй