Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байгууллагын нэр Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо Зөвшөөрлийн төрөл
31 Улаанбаатар Оюутолгой ХХК 894 2018-01-17 2021-01-17 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
32 Улаанбаатар Реактив ХХК 892 2018-01-10 2021-01-10 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
33 Улаанбаатар Дэлгэрсүх ХХК 885 2018-01-10 2021-01-10 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
34 Улаанбаатар Хан Лаб ХХК 884 2018-01-10 2021-01-10 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
35 Дархан Уул Дархан нэхий ХК 881 2017-12-27 2018-12-27 Импортлох, Ашиглах, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
36 Хэнтий Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар Төрийн байгууллага 880 2017-12-27 2018-12-27 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
37 Улаанбаатар Еврохан ХХК 875 2017-12-25 2018-12-25 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
38 Улаанбаатар Алслалтрейд ХХК 873 2017-12-21 2018-12-21 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
39 Улаанбаатар Эм Эл Ти Жи ХХК 865 2017-12-01 2018-12-01 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
40 Улаанбаатар ЭМНГ ХХК 861 2017-11-22 2018-11-22 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй