Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байгууллагын нэр Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо Зөвшөөрлийн төрөл
91 Улаанбаатар Торгон хавтан ХХК 759 2017-07-06 2018-07-06 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
92 Архангай Жэтрохолдинг ХХК 758 2017-07-05 2018-07-05 Ашиглах, Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
93 Улаанбаатар Монгаз сервис ХХК 757 2017-07-05 2017-07-05 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
94 Улаанбаатар Зондэм ХХК 756 2017-07-05 2018-07-05 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
95 Улаанбаатар Жи Эс Эф ХХК 755 2017-07-05 2018-07-05 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
96 Улаанбаатар Монголроцветмет ХХК 754 2017-07-05 2018-07-05 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
97 Ховд Нүхт сор ХХК 753 2017-06-30 2018-06-30 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
98 Улаанбаатар Монтай эрдэнэ ХХК 752 2017-06-30 2018-06-30 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
99 Улаанбаатар Метро пласт ХХК 751 2017-06-30 2018-06-30 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
100 Улаанбаатар Юни Си энд Си ХХК 750 2017-06-27 2018-06-27 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй