Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Байгууллагын нэр BOC ХХК
2 Гэрчилгээний дугаар 965
3 Зөвшөөрлийн төрөл Ашиглах,
2 Зөвшөөрөл олгосон огноо 2018-04-16
3 Зөвшөөрөл дуусах огноо 2021-04-16
4 Зөвшөөрөл олгосон байгууллага БОАЖЯ
Байгууллагын мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Аймаг, хотын нэр Улаанбаатар
2 Сум, дүүргийн нэр Багануур
3 Байгууллагын нэр Шунхлай трейдинг ХХК
Буцах