Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Байгууллагын нэр BOC ХХК
2 Гэрчилгээний дугаар 963
3 Зөвшөөрлийн төрөл Импортлох, Ашиглах,
3 Зөвшөөрөл олгосон огноо 2018-04-16
4 Зөвшөөрөл дуусах огноо 2021-04-16
5 Зөвшөөрөл олгосон байгууллага БОАЖЯ
Байгууллагын мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Аймаг, хотын нэр Улаанбаатар
2 Сум, дүүргийн нэр Хан Уул
3 Байгууллагын нэр Гоёо ХХК
4 Үйл ажиллагааны чиглэл Ноос ноолуур
5 Байршлын хаяг Хаг уул дүүрэг, 3-р хороо, Чигэсийн өргөн чөлөө, өөрийн байр
6 Утасны дугаар 342531, 88116619
Буцах