Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Байгууллагын нэр BOC ХХК
2 Гэрчилгээний дугаар 961
3 Зөвшөөрлийн төрөл Импортлох, Ашиглах,
3 Зөвшөөрөл олгосон огноо 2018-04-16
4 Зөвшөөрөл дуусах огноо 2021-04-16
5 Зөвшөөрөл олгосон байгууллага БОАЖЯ
Байгууллагын мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Аймаг, хотын нэр Сэлэнгэ
2 Сум, дүүргийн нэр Мандал
3 Байгууллагын нэр Гацуурт ХХК
4 Үйл ажиллагааны чиглэл импортлох ашиглах
5 Байршлын хаяг Сэлэнгэ Мандал түнхэл
6 Утасны дугаар 99066933
Буцах