Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Байгууллагын нэр BOC ХХК
2 Гэрчилгээний дугаар 956
3 Зөвшөөрлийн төрөл Импортлох, Худалдах,
3 Зөвшөөрөл олгосон огноо 2018-04-17
4 Зөвшөөрөл дуусах огноо 2019-03-09
5 Зөвшөөрөл олгосон байгууллага БОАЖЯ
Байгууллагын мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Аймаг, хотын нэр Улаанбаатар
2 Сум, дүүргийн нэр Сүхбаатар
3 Байгууллагын нэр Халдваргүйжүүлэлт ХХК
4 Байршлын хаяг Сүхбаатар, 7-р хороо, 11-р хороолол, Урлан Б, 212 тоот
5 Утасны дугаар 99147159,353796, 90156156
Буцах