Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Байгууллагын нэр BOC ХХК
2 Гэрчилгээний дугаар 954
3 Зөвшөөрлийн төрөл Импортлох, Ашиглах, Худалдах,
4 Зөвшөөрөл олгосон огноо 2018-04-17
5 Зөвшөөрөл дуусах огноо 2021-03-09
6 Зөвшөөрөл олгосон байгууллага БОАЖЯ
Байгууллагын мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Аймаг, хотын нэр Дорнод
2 Сум, дүүргийн нэр Хэрлэн
3 Байгууллагын нэр Дорнод гурил ХХК
4 Байршлын хаяг Дорнод, Хэрлэн, 1-р баг /Хэрлэн/, Өөрийн байранд- 1
5 Утасны дугаар 21300, 99582002
Буцах