Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Байгууллагын нэр BOC ХХК
2 Гэрчилгээний дугаар 950
3 Зөвшөөрлийн төрөл Импортлох, Ашиглах,
3 Зөвшөөрөл олгосон огноо 2018-04-03
4 Зөвшөөрөл дуусах огноо 2021-04-03
5 Зөвшөөрөл олгосон байгууллага БОАЖЯ
Байгууллагын мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Аймаг, хотын нэр Улаанбаатар
2 Сум, дүүргийн нэр Баянгол
3 Байгууллагын нэр Агро Трейд импекс ХХК
4 Байршлын хаяг Баянгол, 7-р хороо, 4-р хороолол, 25-181
5 Утасны дугаар 99083738
Буцах