Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Сайдын тушаал A/125, A/69, A/143 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ МОНГОЛ УЛСАД 2020 ОНД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН/ 2020-02-28 2020-02-28 4 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
2 Засгийн газрын тогтоол 245 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2016-ОНЫ 121-Р ТОГТОООЛД 2019-06-19 2019-06-19 Дэлгэрэнгүй
3 Засгийн газрын тогтоол 277 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИС 2018-09-05 2019-01-01 4 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал A/319, A-147, A/353 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ПЕСТИЦИД, ХИМИЙН БОРДОО, АРИУТГАЛЫН БОДИСЫГ ТУРШИХ, АШИГЛАХ/ 2018-09-03 2018-09-03 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал 54/A136/A215 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, АШИГЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ/ 2017-05-23 2017-05-23 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
6 Сайдын тушаал A/356/396 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-10-08 2015-11-24 3 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 341 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ/ УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ/ 2014-10-18 2014-10-18 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал A-149/447 ЖИЖИГЛЭН САВАЛГААТАЙ 25%-ААС ДЭЭШ КОНЦЕНТРАЦИТАЙ ЦУУНЫ ХҮЧЛИЙГ ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2012-12-27 2012-12-27 Дэлгэрэнгүй
9 Засгийн газрын тогтоол 145 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2007 ОНЫ 95-Р ТОГТООЛД 2012-12-01 2012-12-01 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал А-50/378/565 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-10-25 2013-01-29 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй