Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Монгол Улсын хууль ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ 2006-05-25 2006-05-25 1 нэмэлт өөрчлөлт; Дэлгэрэнгүй
2 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 2000-10-05 2000-10-05 Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Улсын олон улсын гэрээ АЮУЛТАЙ ЗАРИМ ХИМИЙН БОДИС БОЛОН ПЕСТИЦИДИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХАД ХЭРЭГЛЭХ УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЖ ЗӨВШИЛЦӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ РОТТЕРДАМЫН КОНВЕНЦ 1998-09-10 1998-09-10 Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал А-50/378/565 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-10-25 2013-01-29 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал A/356/396 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-10-08 2015-11-24 3 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
6 Сайдын тушаал A/319, A-147, A/353 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ПЕСТИЦИД, ХИМИЙН БОРДОО, АРИУТГАЛЫН БОДИСЫГ ТУРШИХ, АШИГЛАХ/ 2018-09-03 2018-09-03 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
7 Сайдын тушаал A-149/447 ЖИЖИГЛЭН САВАЛГААТАЙ 25%-ААС ДЭЭШ КОНЦЕНТРАЦИТАЙ ЦУУНЫ ХҮЧЛИЙГ ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2012-12-27 2012-12-27 Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал A/125, A/69, A/143 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ МОНГОЛ УЛСАД 2020 ОНД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН/ 2020-02-28 2020-02-28 4 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
9 Засгийн газрын тогтоол 95 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ/ 2007-04-11 2007-04-11 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
10 Засгийн газрын тогтоол 65 ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ 2007-03-20 2007-03-20 Дэлгэрэнгүй