Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Засгийн газрын тогтоол
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Актын дугаар 65
5 Эрх зүйн нэр ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/
6 Батлагдсан огноо 2007-03-20
7 Дагаж мөрдөх огноо 2007-03-20
8 Эрх зүйн файл 20070320_1005_7.pdf
Буцах