Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Засгийн газрын тогтоол
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Актын дугаар 95
5 Эрх зүйн нэр ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ/
6 Батлагдсан огноо 2007-04-11
7 Дагаж мөрдөх огноо 2007-04-11
8 Эрх зүйн файл 20070411_357_7.pdf
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ 20070411_5755_97.pdf
2 МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ 20070411_6882_97.pdf
Буцах