Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Засгийн газрын тогтоол
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Актын дугаар 127
5 Эрх зүйн нэр ХИМИЙН БОДИСООР БОХИРДСОН ШЛАМ,УЛ ХӨРСИЙГ СААРМАГЖУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
6 Батлагдсан огноо 2008-04-02
7 Дагаж мөрдөх огноо 2008-04-02
8 Эрх зүйн файл 20080402_8685_7.pdf
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 ХИМИЙН ХОРТ БОДИСООР БОХИРДСОН ШЛА М, УЛ ХӨРСИЙГ СААРМАГЖУУЛАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН 20080402_4198_96.pdf
Буцах