Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Засгийн газрын тогтоол
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Актын дугаар 245
5 Эрх зүйн нэр ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2016-ОНЫ 121-Р ТОГТОООЛД
6 Батлагдсан огноо 2019-06-19
7 Дагаж мөрдөх огноо 2019-06-19
8 Эрх зүйн файл 20190619_1445_7.pdf
Буцах