Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Засгийн газрын тогтоол
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Актын дугаар 277
5 Эрх зүйн нэр ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИС
6 Батлагдсан огноо 2018-09-05
7 Дагаж мөрдөх огноо 2019-01-01
8 Эрх зүйн файл 20180905_4488_7.pdf
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИС БОЛОН БУСАД ОРЛУУЛАХ БОДИС, ТЭДГЭЭРИЙГ АГУУЛСАН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ, АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 20180905_9207_740.pdf
2 ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ 20180905_4901_740.pdf
3 ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИСЫГ ОРЛУУЛАХ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ 20180905_3928_740.pdf
4 ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОЛОН БУСАД ОРЛУУЛАХ БОДИС АГУУЛСАН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ 20180905_1656_740.pdf
Буцах