Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Засгийн газрын тогтоол
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Актын дугаар 224
5 Эрх зүйн нэр ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ 2008 ОНЫ 127-Р ТОГТООЛД/
6 Батлагдсан огноо 2008-06-02
7 Дагаж мөрдөх огноо 2008-06-02
8 Эрх зүйн файл 20080602_5307_7.pdf
Буцах