Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Засгийн газрын тогтоол
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Актын дугаар 145
5 Эрх зүйн нэр ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2007 ОНЫ 95-Р ТОГТООЛД
6 Батлагдсан огноо 2012-12-01
7 Дагаж мөрдөх огноо 2012-12-01
8 Эрх зүйн файл 20121201_8652_7.pdf
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралтын файл
1 2012 ОНЫ 145 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ 20121201_2148_681.pdf
Буцах