Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Монгол Улсын хууль
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Эрх зүйн нэр КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
5 Батлагдсан огноо 2000-10-05
6 Дагаж мөрдөх огноо 2000-10-05
7 Эрх зүйн файл 20001005_9649_1.pdf
Буцах