Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Эрх зүйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Эрх зүйн төрөл Монгол Улсын олон улсын гэрээ
2 Байгаль орчны салбарын нэр Химийн хорт болон аюултай бодис
3 Эрх зүйн статус Хүчинтэй
4 Эрх зүйн нэр АЮУЛТАЙ ЗАРИМ ХИМИЙН БОДИС БОЛОН ПЕСТИЦИДИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХАД ХЭРЭГЛЭХ УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЖ ЗӨВШИЛЦӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ РОТТЕРДАМЫН КОНВЕНЦ
5 Батлагдсан огноо 1998-09-10
6 Дагаж мөрдөх огноо 1998-09-10
7 Эрх зүйн файл 19980910_8490_3.pdf
Буцах