Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
21 Сайдын тушаал A/356/396 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-10-08 2015-11-24 3 хавсралт; Дэлгэрэнгүй