Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
11 Засгийн газрын тогтоол 29 ХИМИЙН БОДИСЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2000-02-16 2000-02-16 Дэлгэрэнгүй
12 Засгийн газрын тогтоол 296 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2006-12-19 2006-12-19 Дэлгэрэнгүй
13 Засгийн газрын тогтоол 341 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ/ УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ/ 2014-10-18 2014-10-18 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
14 Сайдын тушаал 127 АЮУЛТАЙ ХАЯГДЛЫН ХАДГАЛАЛТ, УСТГАЛЫН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, МЭДЭЭ ГАРГАХ ЗААВАР 2003-07-01 2003-07-01 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
15 Сайдын тушаал A/125, A/69, A/143 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ МОНГОЛ УЛСАД 2020 ОНД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН/ 2020-02-28 2020-02-28 4 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
16 Сайдын тушаал A-149/447 ЖИЖИГЛЭН САВАЛГААТАЙ 25%-ААС ДЭЭШ КОНЦЕНТРАЦИТАЙ ЦУУНЫ ХҮЧЛИЙГ ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2012-12-27 2012-12-27 Дэлгэрэнгүй
17 Сайдын тушаал А-50/378/565 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-10-25 2013-01-29 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
18 Сайдын тушаал A/319, A-147, A/353 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ПЕСТИЦИД, ХИМИЙН БОРДОО, АРИУТГАЛЫН БОДИСЫГ ТУРШИХ, АШИГЛАХ/ 2018-09-03 2018-09-03 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
19 Сайдын тушаал 54/A136/A215 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, АШИГЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ/ 2017-05-23 2017-05-23 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
20 Сайдын тушаал 334/104 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ЭКСПОРТЛОХ, ИМПОРТЛОХ, ХИЛ ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ХУДАЛДАХ 2009-11-16 2010-03-16 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй