Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


ХХАБ-ЫН ТАЛААР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 2000-10-05 2000-10-05 Дэлгэрэнгүй
2 Монгол Улсын хууль ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ 2006-05-25 2006-05-25 1 нэмэлт өөрчлөлт; Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Улсын олон улсын гэрээ АЮУЛТАЙ ЗАРИМ ХИМИЙН БОДИС БОЛОН ПЕСТИЦИДИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХАД ХЭРЭГЛЭХ УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЖ ЗӨВШИЛЦӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ РОТТЕРДАМЫН КОНВЕНЦ 1998-09-10 1998-09-10 Дэлгэрэнгүй
4 Засгийн газрын тогтоол 95 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ/ 2007-04-11 2007-04-11 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
5 Засгийн газрын тогтоол 277 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИС 2018-09-05 2019-01-01 4 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
6 Засгийн газрын тогтоол 65 ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ/ 2007-03-20 2007-03-20 Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 224 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ 2008 ОНЫ 127-Р ТОГТООЛД/ 2008-06-02 2008-06-02 Дэлгэрэнгүй
8 Засгийн газрын тогтоол 145 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2007 ОНЫ 95-Р ТОГТООЛД 2012-12-01 2012-12-01 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
9 Засгийн газрын тогтоол 245 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2016-ОНЫ 121-Р ТОГТОООЛД 2019-06-19 2019-06-19 Дэлгэрэнгүй
10 Засгийн газрын тогтоол 127 ХИМИЙН БОДИСООР БОХИРДСОН ШЛАМ,УЛ ХӨРСИЙГ СААРМАГЖУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2008-04-02 2008-04-02 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй