Жуулчин гэж хэн вэ?

Байнга оршин суудаг газраасаа
өөр газарт ажил эрхлэх болон, цалин, хөлс авахаас бусад зорилгоор
1 хоногоос 183 хоног хүртэлх хугацаагаар аялж буй хүн байна.

Үргэлжлүүлэх

Аялал жуулчлал - Статистик

Гадаадын иргэн, харьяатын газраас Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн нийт зорчигчдыг албан, хувийн, жуулчин, ажиллах, дамжин өнгөрөх, суралцах, байнгын оршин суух, бусад зорилгоор гэсэн 8 төрөлд хуваан ангилдаг.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргасан жуулчдын статистик тоон мэдээллийг тооцох аргачлалын дагуу дараах зорилгоор Монгол Улсад ирж буй гадаадын иргэдийг жуулчдын тоонд оруулж үздэг. Үүнд:

  • албан
  • хувийн
  • жуулчин
  • дамжин өнгөрөх
  • бусад

Хил хамгаалах ерөнхий газраас ирүүлсэн хилээр нэвтэрсэн иргэдийн судалгаанд үндэслэн аялал жуулчлалын статистик үзүүлэлтийг тооцож гаргадаг.

Аялал жуулчлалын үзүүлэлт, 2020 он

Монгол улсад ирсэн гадаадын жуулчдын тоо

58866

Гадаадад зорчсон Монгол жуулчдын тоо

277658

Аялал жуулчлалын салбарын орлого, ам доллараар

43361577

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй аялал жуулчлал болон жуулчны үйлчилгээний байгууллагын тоо

1401

Гадаадын жуулчид, голлох зах зээлийн орноор

Улсын нэр Жуулчдын тоо
1 Орос 29643
2 Хятад 13513
3 Солонгос /Өмнөд/ 5061
4 Беларус 2090
5 Казакстан 1509
6 Америк 1147
7 Япон 1131
8 Герман 599
9 Турк 545
10 Австрали 383
11 Франц 305
12 Их Британи 302
13 Украйн 190
14 Энэтхэг 184
15 Канад 169
16 Бусад 2095
Нийт 58866

Гадаадын жуулчид, бүс нутгаар

Бүс нутгийн нэр Жуулчдын тоо Эзлэх хувь
1 АЗИ НОМХОН ДАЛАЙ 21069 35.8%
2 ЕВРОП 36180 61.5%
3 АМЕРИК 1404 2.4%
4 АФРИК 162 0.3%
5 ОЙРХИ ДОРНОД 51 0.1%
Нийт 58866 100%

Бүс нутаг дахь боомтоор нэвтэрсэн жуулчдын тоо

Баруун бүс - 14367, 24 %

Зүүн бүс - 363, 1 %

Өмнөд бүс - 10478, 18 %

Хойд бүс - 19125, 32 %

Төвийн бүс - 14535, 25 %

Монгол улсад ирсэн гадаадын жуулчид, улирлаар

Өвөл - 34002, 58 %

Хавар - 7876, 13 %

Зун - 9435, 16 %

Намар - 7553, 13 %

Нэвтрэх хэсэг

Мэдээллийн санд мэдээ оруулах эрх бүхий хэрэглэгч нэвтэрнэ.