Байгаль орчны статистикийн мэдээллийн сан


Хайлтын хэсэг
Тайлан хамрах он Аймаг, нийслэлийн нэр Амьтны тоо Амьтны ногдуулсан төлбөр, мян төг Ургамлын тоо хэмжээ, кг Ургамлын ногдуулсан төлбөр, мян төг Yйлдэл
Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160