Байгаль орчны статистикийн мэдээллийн сан


Хайлтын хэсэг
Тайлан хамрах он Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Амьтны тоо Амьтны ногдуулсан төлбөр, мян төг Ургамлын тоо хэмжээ, кг Ургамлын ногдуулсан төлбөр, мян төг Yйлдэл
1 2019 Хөвсгөл Мөрөн 3 26000.00 Дэлгэрэнгүй
2 2019 Улаанбаатар Чингэлтэй 21.00 1579.00 Дэлгэрэнгүй
3 2019 Дорноговь Замын Үүд 4 38.00 Дэлгэрэнгүй
4 2019 Ховд Эрдэнэбүрэн 384.00 230.00 Дэлгэрэнгүй
5 2019 Ховд Буянт 304.00 4920.00 Дэлгэрэнгүй
6 2019 Увс Наранбулаг 30.00 850.00 Дэлгэрэнгүй
7 2019 Увс Давст 1186.00 499.00 Дэлгэрэнгүй
8 2019 Ховд Булган 11 3200.00 20.00 246.00 Дэлгэрэнгүй
9 2019 Ховд Мөнххайрхан 1 260.00 Дэлгэрэнгүй
10 2019 Ховд Дөргөн 2 13600.00 Дэлгэрэнгүй

Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160