Байгаль орчны статистикийн мэдээллийн сан


Хайлтын хэсэг
Тайлан хамрах он Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Түүж, бэлтгэсэн ургамлын хэмжээ, кг Тухайн жилд шинээр тарималжуулсан ургамлын талбай, га Байгалийн ургамлын хамгаалах мэргэжлийн байгууллагын тоо Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөр, хураамжийн орлого, мян төг Yйлдэл
1 2019 Булган Сэлэнгэ 1250.00 1 1311.00 Дэлгэрэнгүй
2 2019 Архангай Цэцэрлэг Дэлгэрэнгүй
3 2019 Архангай Төвшрүүлэх 155.00 62.00 Дэлгэрэнгүй
4 2019 Архангай Хотонт 25.00 25.30 Дэлгэрэнгүй
5 2019 Архангай Батцэнгэл 40.00 16.80 Дэлгэрэнгүй
6 2019 Архангай Жаргалант 150.00 196.00 Дэлгэрэнгүй
7 2019 Булган Бүрэгхангай Дэлгэрэнгүй
8 2019 Булган Рашаант Дэлгэрэнгүй
9 2019 Булган Тэшиг Дэлгэрэнгүй
10 2019 Булган Хишиг Өндөр Дэлгэрэнгүй

Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160