Байгаль орчны статистикийн мэдээллийн сан


Хайлтын хэсэг
Тайлан хамрах он Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Агнасан, барьсан амьтны тоо Сэргээн болон сэлгэн нутагшуулсан амьтны тоо Амьтны аймгийг хамгаалах мэргэжлийн байгууллагын тоо Амьтны аймгийн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжийн орлого, мян төг Yйлдэл
1 2019 Булган Сэлэнгэ 310 1 1334.00 Дэлгэрэнгүй
2 2019 Булган Баян Агт 209 1 942.00 Дэлгэрэнгүй
3 2019 Булган Хутаг Өндөр 304 8 1325.20 Дэлгэрэнгүй
4 2019 Завхан Нөмрөг 23 147000.00 Дэлгэрэнгүй
5 2019 Завхан Яруу 5 100809.70 Дэлгэрэнгүй
6 2019 Ховд Манхан 16520.00 Дэлгэрэнгүй
7 2019 Ховд Дөргөн 2 2000.00 Дэлгэрэнгүй
8 2019 Ховд Мөст 302370.10 Дэлгэрэнгүй
9 2019 Ховд Зэрэг 90000.00 Дэлгэрэнгүй
10 2019 Ховд Эрдэнэбүрэн 140296.40 Дэлгэрэнгүй

Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160