image
БОХ-4.1 маягт. Биологийн олон янз байдлын жилийн мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-4.2 маягт. Амьтны ашиглалт, хамгааллын жилийн мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-4.3 маягт. Байгалийн ургамлын ашиглалт, хамгааллын мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-4.4а маягт. Хууль бусаар бэлтгэсэн, ашигласан амьтан, ургамлын жилийн мэдээ, ЦЕГ
Маягт харах
image
БОХ-4.4б маягт. Хууль бусаар бэлтгэсэн, ашигласан амьтан, ургамлын жилийн мэдээ, МХЕГ
Маягт харах
Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160