image
БОХ-3.1 маягт. Ойн нөөц, түүний ашиглалтын жилийн мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-3.2 маягт. Ойн сангийн хомсдол, доройтол, түүний нөхөн сэргээлт, хамгааллын жилийн мэдээ
Маягт харах
Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160