image
БОХ-2.1 маягт. Усны нөөц хомсдол, хамгааллын жилийн мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-2.2 маягт. Усны ашиглалтын жилийн мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-2.3 маягт. Усны чанар төлөв байдлын жилийн мэдээ
Маягт харах
Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160