image
БОХ-1.1 маягт. Газрын нэгдмэл сангийн жилийн мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-1.2 маягт. Газрын доройтол, түүний нөхөн сэргээлт, хамгааллын жилийн мэдээ
Маягт харах
image
БОХ-1.3 маягт. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн жилийн мэдээ
Маягт харах
Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160