Please, select aimag...

Ended effective duration of special protection - 17

Arkhangai aimag
LPA type Soum, district name LPA name Issue date Effective duration Ending date Location name
1 Аймгийн - Бөхөн шарын нуруу Жарантай нуруу 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Хайрхан сумын нутаг
2 Аймгийн - Булангийн рашаан 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Жаргалант сумын нутаг
3 Аймгийн - Булган уул 2014-06-30 5 2019-06-30 Архангай аймгийн Булган сумын нутаг
4 Аймгийн - Бэлхийн рашаан 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын нутаг
5 Аймгийн - Жана 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сум
6 Аймгийн - Занги 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
7 Аймгийн - Сангийн толгой 2014-06-30 5 2019-06-30 Булган сумын нутаг
8 Аймгийн - Улаазайн даваа- хужирт- сүм 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Их тамир сумын нутаг
9 Аймгийн - Урт шивэрийн булаг 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
10 Аймгийн - Уртын даваа 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
11 Аймгийн - Хайрхан уул 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Хайрхан сумын нутаг
12 Аймгийн - Хан-Өндөр уул , Ар түрүүний нуур 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
13 Аймгийн - Хөх даваa нарийн хошиг бугат 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Булган сумын нутаг
14 Аймгийн - Чулуутын голын ай сав 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Тариат сумын нутаг
15 Аймгийн - Шаргачины гол 2014-06-30 5 2019-06-30 Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын нутаг
16 Аймгийн - Язууртын булш Дэмчиг дацагийн хийд 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
17 Сумын Tsenkher Цагаан толгой 2010-04-15 10 2020-04-15 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
View Excel View Google KML

Unknown ending date of special protection - 21

Arkhangai aimag
LPA type Soum, district name LPA name Issue date Effective duration Ending date Location name
1 Аймгийн - Дулаанхан уул 1998-12-21 Жаргалант сумын нутаг
2 Аймгийн - Ноён хангай 1995-07-04 Архангай аймгийн Хангай сумын нутаг
3 Аймгийн - Хөвсгөлийн хорих анги 2010-02-09 Архангай аймгийн Чулуут сумын нутаг
4 Аймгийн - Хөнжлийн даваа 2008-04-23 Архангай аймгийн Тариат сумын нутаг
5 Аймгийн - Хөх нуур 1995-07-04 Архангай аймгийн Их тамир сумын нутаг
6 Сумын Chuluut Бүрд- Эмт- Баянхайрхан 2009-12-30 Архангай аймгийн Чулуут сумын нутаг
7 Сумын Tsenkher Гүүт 2000-06-09 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
8 Сумын Öndör Ulaan Далтын овоо 2007-04-12 Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын нутаг
9 Сумын Chuluut Дунд жаргалант - Зүүн жаргалант-Баянхошуу 2009-12-30 Чулуут сумын нутаг
10 Сумын Khangai Дэлгэрэнгүй уул 2012-04-03 Архангай аймгийн Хангай сумын нутаг
11 Сумын Erdenemandal Зост уул 2011-12-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
12 Сумын Khotont Лүн овоо- Могойн шовх цагаан уул 2000-01-01 Архангай аймгийн Хотонт сумын нутаг
13 Сумын Tövshrüülekh Нэр тодорхойгүй 2012-04-12 Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын нутаг
14 Сумын Khotont Орхоны хөндий 2005-12-27 Архангай аймгийн Хотонт сумын нутаг
15 Сумын Ögiinuur Өгийнуур орчим 2006-04-27 Өгийнуур сумын нутаг
16 Сумын Tsenkher Өлзийт тээл 2000-06-09 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
17 Сумын Tsenkher Өлийн ам- Бодонт- Шийрт 2000-06-09 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
18 Сумын Chuluut Урд мөрөн- Хойд мөрөн- Цахир солгой 2009-12-30 Архангай аймгийн Чулуут сумын нутаг
19 Сумын Chuluut Ухаа марц -Бугат 2009-12-30 Чулуут сумын нутаг
20 Сумын Khashaat Худаг уул 2000-01-01 Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг
21 Сумын Chuluut Цагаан сайр-Ёл-Салхит 2009-12-30 Чулуут сумын нутаг
View Excel View Google KML
Copyright Environmental Information Center. 2015
Information And Research Institute Of Meteorology, Hydrology And Environment, Juulchiny street - 5, Ulaanbaatar 15160