Хайлтын хэсэг
- аас
хүртэл
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН-ийн тоо
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160