Аймгийн нэрийг сонгоно уу...

Газарзүйн байршил давхцсан зөрчилтэй орон нутгийн ТХГН - 37

Архангай аймаг
ОНТХГ-ын ангилал Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр
1 Аймгийн - Булангийн рашаан 2008-04-23 10 2018-04-23 Хайгуулын лицензийн талбай
2 Аймгийн - Булган уул 2014-06-30 5 2019-06-30 Улсын ТХГН
3 Аймгийн - Ноён хангай 1995-07-04 Улсын ТХГН
4 Аймгийн - Улаазайн даваа- хужирт- сүм 2008-04-23 10 2018-04-23 Улсын ТХГН
5 Аймгийн - Урт шивэрийн булаг 2008-04-23 10 2018-04-23 Орон нутгийн ТХГН
6 Аймгийн - Хөнжлийн даваа 2008-04-23 Улсын ТХГН
7 Аймгийн - Хөх даваa нарийн хошиг бугат 2008-04-23 10 2018-04-23 Улсын ТХГН
8 Аймгийн - Хөх нуур 1995-07-04 Улсын ТХГН
9 Аймгийн - Чулуутын голын ай сав 2008-04-23 10 2018-04-23 Хайгуулын лицензийн талбай
10 Аймгийн - Чулуутын голын ай сав 2008-04-23 10 2018-04-23 Орон нутгийн ТХГН
11 Аймгийн - Шаргачины гол 2014-06-30 5 2019-06-30 Орон нутгийн ТХГН
12 Сумын Цэнхэр 1-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Ашиглалтын лицензийн талбай
13 Сумын Цэнхэр 3-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Улсын ТХГН
14 Сумын Цэнхэр 5-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Орон нутгийн ТХГН
15 Сумын Цэнхэр 5-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Ашиглалтын лицензийн талбай
16 Сумын Цэнхэр 6-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Ашиглалтын лицензийн талбай
17 Сумын Төвшрүүлэх Богино чулуут- Урт чулуут- Эрдэнэтолгой 2014-05-13 30 2044-05-13 Хайгуулын лицензийн талбай
18 Сумын Чулуут Бүрд- Эмт- Баянхайрхан 2009-12-30 Ашиглалтын лицензийн талбай
19 Сумын Цэнхэр Гүүт 2000-06-09 Улсын ТХГН
20 Сумын Цэнхэр Гүүт 2000-06-09 Ашиглалтын лицензийн талбай
21 Сумын Өндөр Улаан Далтын овоо 2007-04-12 Орон нутгийн ТХГН
22 Сумын Эрдэнэмандал Зост уул 2011-12-23 Орон нутгийн ТХГН
23 Сумын Эрдэнэмандал Зост уул 2011-12-23 Хайгуулын лицензийн талбай
24 Сумын Хотонт Лүн овоо- Могойн шовх цагаан уул 2000-01-01 Орон нутгийн ТХГН
25 Сумын Хотонт Лүн овоо- Могойн шовх цагаан уул 2000-01-01 Улсын ТХГН
26 Сумын Ихтамир Нарийн өлөнт- Их өлөнт- Алтан сандал- Их хужирт 2012-05-14 10 2022-05-14 Ашиглалтын лицензийн талбай
27 Сумын Төвшрүүлэх Нэр тодорхойгүй 2012-04-12 Орон нутгийн ТХГН
28 Сумын Төвшрүүлэх Нэр тодорхойгүй 2012-04-12 Ашиглалтын лицензийн талбай
29 Сумын Төвшрүүлэх Нэр тодорхойгүй 2012-04-12 Хайгуулын лицензийн талбай
30 Сумын Хотонт Орхоны хөндий 2005-12-27 Улсын ТХГН
31 Сумын Цэнхэр Өлзийт тээл 2000-06-09 Ашиглалтын лицензийн талбай
32 Сумын Цэнхэр Өлийн ам- Бодонт- Шийрт 2000-06-09 Орон нутгийн ТХГН
33 Сумын Цэнхэр Өлийн ам- Бодонт- Шийрт 2000-06-09 Ашиглалтын лицензийн талбай
34 Сумын Чулуут Урд мөрөн- Хойд мөрөн- Цахир солгой 2009-12-30 Засаг захиргааны хил
35 Сумын Хашаат Худаг уул 2000-01-01 Улсын ТХГН
36 Сумын Цэнхэр Цагаан толгой 2010-04-15 10 2020-04-15 Ашиглалтын лицензийн талбай
37 Сумын Цэнхэр Цагаан толгой 2010-04-15 10 2020-04-15 Орон нутгийн ТХГН
Excel файлд гаргах Газарзүйн KML файлд гаргах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160