Аймгийн нэрийг сонгоно уу...

Тусгай хамгаалалтад байлгах хугацаа дууссан орон нутгийн ТХГН - 17

Архангай аймаг
ОНТХГ-ын ангилал Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
1 Аймгийн - Бөхөн шарын нуруу Жарантай нуруу 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Хайрхан сумын нутаг
2 Аймгийн - Булангийн рашаан 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Жаргалант сумын нутаг
3 Аймгийн - Булган уул 2014-06-30 5 2019-06-30 Архангай аймгийн Булган сумын нутаг
4 Аймгийн - Бэлхийн рашаан 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын нутаг
5 Аймгийн - Жана 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сум
6 Аймгийн - Занги 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
7 Аймгийн - Сангийн толгой 2014-06-30 5 2019-06-30 Булган сумын нутаг
8 Аймгийн - Улаазайн даваа- хужирт- сүм 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Их тамир сумын нутаг
9 Аймгийн - Урт шивэрийн булаг 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
10 Аймгийн - Уртын даваа 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
11 Аймгийн - Хайрхан уул 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Хайрхан сумын нутаг
12 Аймгийн - Хан-Өндөр уул , Ар түрүүний нуур 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
13 Аймгийн - Хөх даваa нарийн хошиг бугат 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Булган сумын нутаг
14 Аймгийн - Чулуутын голын ай сав 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Тариат сумын нутаг
15 Аймгийн - Шаргачины гол 2014-06-30 5 2019-06-30 Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын нутаг
16 Аймгийн - Язууртын булш Дэмчиг дацагийн хийд 2008-04-23 10 2018-04-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
17 Сумын Цэнхэр Цагаан толгой 2010-04-15 10 2020-04-15 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
Excel файлд гаргах Газарзүйн KML файлд гаргах

Тусгай хамгаалалтад байлгах жил тодорхойгүй орон нутгийн ТХГН - 21

Архангай аймаг
ОНТХГ-ын ангилал Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
1 Аймгийн - Дулаанхан уул 1998-12-21 Жаргалант сумын нутаг
2 Аймгийн - Ноён хангай 1995-07-04 Архангай аймгийн Хангай сумын нутаг
3 Аймгийн - Хөвсгөлийн хорих анги 2010-02-09 Архангай аймгийн Чулуут сумын нутаг
4 Аймгийн - Хөнжлийн даваа 2008-04-23 Архангай аймгийн Тариат сумын нутаг
5 Аймгийн - Хөх нуур 1995-07-04 Архангай аймгийн Их тамир сумын нутаг
6 Сумын Чулуут Бүрд- Эмт- Баянхайрхан 2009-12-30 Архангай аймгийн Чулуут сумын нутаг
7 Сумын Цэнхэр Гүүт 2000-06-09 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
8 Сумын Өндөр Улаан Далтын овоо 2007-04-12 Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын нутаг
9 Сумын Чулуут Дунд жаргалант - Зүүн жаргалант-Баянхошуу 2009-12-30 Чулуут сумын нутаг
10 Сумын Хангай Дэлгэрэнгүй уул 2012-04-03 Архангай аймгийн Хангай сумын нутаг
11 Сумын Эрдэнэмандал Зост уул 2011-12-23 Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг
12 Сумын Хотонт Лүн овоо- Могойн шовх цагаан уул 2000-01-01 Архангай аймгийн Хотонт сумын нутаг
13 Сумын Төвшрүүлэх Нэр тодорхойгүй 2012-04-12 Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын нутаг
14 Сумын Хотонт Орхоны хөндий 2005-12-27 Архангай аймгийн Хотонт сумын нутаг
15 Сумын Өгийнуур Өгийнуур орчим 2006-04-27 Өгийнуур сумын нутаг
16 Сумын Цэнхэр Өлзийт тээл 2000-06-09 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
17 Сумын Цэнхэр Өлийн ам- Бодонт- Шийрт 2000-06-09 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
18 Сумын Чулуут Урд мөрөн- Хойд мөрөн- Цахир солгой 2009-12-30 Архангай аймгийн Чулуут сумын нутаг
19 Сумын Чулуут Ухаа марц -Бугат 2009-12-30 Чулуут сумын нутаг
20 Сумын Хашаат Худаг уул 2000-01-01 Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг
21 Сумын Чулуут Цагаан сайр-Ёл-Салхит 2009-12-30 Чулуут сумын нутаг
Excel файлд гаргах Газарзүйн KML файлд гаргах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160