Search
LPA type Aimag, city name Soum, district name LPA name Issue date Effective duration Ending date Location name
1 Сумын Говь Алтай Шарга Холбоо толгой 2021-03-02 5 2026-03-02 Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг Browse
2 Сумын Хэнтий Хэрлэн Хутаг уул 2021-02-01 15 2036-02-01 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутаг Browse
3 Сумын Увс Завхан Бөхөн 2021-01-27 10 2031-01-27 Увс аймгийн Завхан сумын нутаг Browse
4 Сумын Говь Алтай Шарга Бөхөн 2020-12-17 5 2025-12-17 Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг Browse
5 Сумын Говь Алтай Шарга Шарга 2020-12-17 5 2025-12-17 Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг Browse
6 Аймгийн Завхан - Хужирт -Идэрийн голын сав газар 2020-10-27 10 2030-10-27 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Их-Уул сумдын нутаг Browse
7 Сумын Хэнтий Батширээт Онон гол 2020-09-28 20 2040-09-28 Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг Browse
8 Сумын Дорноговь Хөвсгөл Шавгийн зоо 2020-09-25 15 2035-09-25 Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг Browse
9 Сумын Хөвсгөл Цагаан Уул Цагаан уул Б 2020-09-25 25 2045-09-25 Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын нутаг Browse
10 Сумын Хөвсгөл Цагаан Уул Цагаан уул А 2020-09-25 25 2045-09-25 Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын нутаг Browse
Copyright Environmental Information Center. 2015
Information And Research Institute Of Meteorology, Hydrology And Environment, Juulchiny street - 5, Ulaanbaatar 15160