Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
1 Сумын Говь Алтай Шарга Холбоо толгой 2021-03-02 5 2026-03-02 Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2 Сумын Хэнтий Хэрлэн Хутаг уул 2021-02-01 15 2036-02-01 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
3 Сумын Увс Завхан Бөхөн 2021-01-27 10 2031-01-27 Увс аймгийн Завхан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
4 Сумын Говь Алтай Шарга Бөхөн 2020-12-17 5 2025-12-17 Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
5 Сумын Говь Алтай Шарга Шарга 2020-12-17 5 2025-12-17 Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
6 Сумын Хэнтий Батширээт Онон гол 2020-09-28 20 2040-09-28 Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
7 Сумын Хөвсгөл Цагаан Уул Цагаан уул Б 2020-09-25 25 2045-09-25 Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
8 Сумын Хөвсгөл Цагаан Уул Цагаан уул А 2020-09-25 25 2045-09-25 Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
9 Сумын Дорноговь Хөвсгөл Шавгийн зоо 2020-09-25 15 2035-09-25 Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
10 Сумын Дорноговь Хөвсгөл Мааньтийн хөндий 2020-09-25 15 2035-09-25 Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160