Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
1 Сумын Хэнтий Өмнөдэлгэр Улаан чулуут 2007-02-14 5 2012-02-14 Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2 Сумын Хэнтий Өмнөдэлгэр Мандал нуур 2007-04-25 5 2012-04-25 Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
3 Сумын Дундговь Өлзийт Хайрхан уул 2006-11-14 10 2016-11-14 Дундговь аймгийн Өлзийт сум Дэлгэрэнгүй
4 Сумын Ховд Булган Нарийн харгайт 2011-12-27 5 2016-12-27 Ховд аймгийн Булган сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
5 Сумын Ховд Булган Баяртай ам 2011-12-27 5 2016-12-27 Ховд аймгийн Булган сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
6 Сумын Хөвсгөл Бүрэнтогтох Бүрэнхаан уул-2 2007-01-05 10 2017-01-05 Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
7 Сумын Хөвсгөл Бүрэнтогтох Бүрэнхаан уул-1 2007-01-05 10 2017-01-05 Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
8 Сумын Хөвсгөл Цэцэрлэг Сумыг бүхэлд нь 2012-03-02 5 2017-03-02 Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум Дэлгэрэнгүй
9 Сумын Төв Эрдэнэ Уст гозгор 2014-05-19 3 2017-05-19 Төв аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
10 Сумын Баянхонгор Шинэжинст Бор хайрхан уул 2007-06-18 10 2017-06-18 Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160