Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
81 Сумын Хэнтий Мөрөн Баян Өндөр 2-р баг 2019-08-19 9 2028-08-19 Хэнтий аймаг Мөрөн сум Дэлгэрэнгүй
82 Сумын Өмнөговь Номгон Их бага номгон 2019-07-24 15 2034-07-24 Өмнөговь аймаг Номгон сум Дэлгэрэнгүй
83 Сумын Өмнөговь Номгон Булган уул 2019-07-24 15 2034-07-24 Өмнөговь аймаг Номгон сум Дэлгэрэнгүй
84 Сумын Өмнөговь Номгон Баянгийн тал 2019-07-24 15 2034-07-24 Өмнөговь аймаг Номгон сум Дэлгэрэнгүй
85 Сумын Өмнөговь Номгон Их цохио баруун үзүүр 2019-07-24 15 2034-07-24 Өмнөговь аймаг Номгон сум Дэлгэрэнгүй
86 Сумын Дорноговь Айраг Их хонгор уул 2019-07-17 14 2033-07-17 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
87 Сумын Дорноговь Айраг Ухаа өндөр 2019-07-17 14 2033-07-17 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
88 Сумын Дорноговь Айраг Ухаагийн магнай 2019-07-17 14 2033-07-17 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
89 Сумын Дорноговь Айраг Майхан толгой 2019-07-17 14 2033-07-17 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
90 Сумын Өмнөговь Номгон Гэдрэгийн хэц 2019-07-14 15 2034-07-14 Өмнөговь аймаг Номгон сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160