Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
51 Аймгийн Говьсүмбэр - Хүрийн ногоо 2017-05-05 10 2027-05-05 Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум Дэлгэрэнгүй
52 Аймгийн Говьсүмбэр - Сүмбэр 2017-05-05 10 2027-05-05 Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум Дэлгэрэнгүй
53 Аймгийн Хэнтий - Устын хар бургас 2016-06-21 15 2031-06-21 Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
54 Аймгийн Хэнтий - Гуна хайрханы дурсгал 2016-06-17 15 2031-06-17 Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
55 Аймгийн Хэнтий - Бархын хадны бичээс 2016-06-17 15 2031-06-17 Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
56 Аймгийн Хэнтий - Баруун мандал овоо 2016-06-16 15 2031-06-16 Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
57 Аймгийн Хэнтий - Хэрлэн тооно уул 2016-05-29 15 2031-05-29 Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
58 Аймгийн Хэнтий - Модонгийн 2016-05-17 15 2031-05-17 Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
59 Аймгийн Хэнтий - Талын ус 2016-05-17 15 2031-05-17 Хэнтий аймгийн Баянмөнх, Дархан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
60 Аймгийн Хэнтий - Бүрээгийн өврийн дурсгал 2016-05-17 15 2031-05-17 Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160