Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
31 Сумын Төв Баяндэлгэр Дэлгэрбаян 2020-04-07 10 2030-04-07 Төв аймаг Баяндэлгэр сум Дэлгэрэнгүй
32 Сумын Төв Өндөрширээт Мөөрсийн гол 2020-04-01 30 2050-04-01 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
33 Сумын Төв Өндөрширээт Номгон 2020-04-01 30 2050-04-01 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
34 Сумын Сүхбаатар Дарьганга Эмээлт цагаан толгой 2020-03-26 10 2030-03-26 Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум Дэлгэрэнгүй
35 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Сүж хайрхан 2 2020-03-20 20 2040-03-20 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
36 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Сүж хайрхан 1 2020-03-20 20 2040-03-20 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
37 Сумын Төв Баянцогт Эрдэнэтогтох уул 2020-03-05 Төв аймгийн Баяннцогт сум Дэлгэрэнгүй
38 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Хараат хайрхан 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
39 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Цагаан дэрс 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
40 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Ширт булаг жоншт 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160