Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
21 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 7 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
22 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 3 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
23 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 4 2020-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
24 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 6 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
25 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэл өргөтгөл 2 2020-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
26 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 5 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
27 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 1 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
28 Сумын Завхан Тосонцэнгэл Дэлгэрэх 2020-04-13 10 2030-04-13 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Дэлгэрэнгүй
29 Сумын Төв Өндөрширээт Баян суудал 2020-04-10 30 2050-04-10 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
30 Сумын Төв Өндөрширээт Их,бага зөөлөн 2020-04-10 30 2050-04-10 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160