Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтад авсан огноо Тусгай хамгаалалтад байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
111 Аймгийн Хэнтий - Арван гурван овоо 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
112 Аймгийн Хэнтий - Шар чулуутын тахилын онгон 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
113 Аймгийн Хэнтий - Бургастай энгэр 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Норовлин сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
114 Аймгийн Хэнтий - Чингийн хэрэм 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
115 Аймгийн Хэнтий - Дааган дэл 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
116 Аймгийн Хэнтий - Дулаан уул 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
117 Аймгийн Хэнтий - Борбулагийн амны хүннү булш 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
118 Аймгийн Хэнтий - Эрдэнэ-Өндөрийн дөрвөлжин 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
119 Аймгийн Хэнтий - Бошоогийн бэлийн дөрвөлжин 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
120 Аймгийн Хэнтий - Баруун гутай дурсгал 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160