ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Батширээт
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Онон гол
Газрын нэр: Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 9475.8600
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн нөөцөд авсан газар
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2020-09-28
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 20
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2040-09-28
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2020-12-06
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03079
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.72967778 110.19937222 48 43 46.84 110 11 57.74
2 48.73394444 110.24946944 48 44 2.2 110 14 58.09
3 48.76465556 110.24099167 48 45 52.76 110 14 27.57
4 48.80781389 110.19963889 48 48 28.13 110 11 58.7
5 48.84677778 110.18647222 48 50 48.4 110 11 11.3
6 48.87393889 110.16624722 48 52 26.18 110 9 58.49
7 48.90302778 110.11516389 48 54 10.9 110 6 54.59
8 48.90162778 110.10668889 48 54 5.86 110 6 24.08
9 48.88715278 110.12273611 48 53 13.75 110 7 21.85
10 48.87465278 110.13658333 48 52 28.75 110 8 11.7
11 48.8769 110.09598889 48 52 36.84 110 5 45.56
12 48.86302222 110.10105278 48 51 46.88 110 6 3.79
13 48.83361667 110.11970278 48 50 1.02 110 7 10.93
14 48.80581389 110.12828889 48 48 20.93 110 7 41.84
15 48.79060833 110.12745556 48 47 26.19 110 7 38.84
16 48.76509722 110.15018333 48 45 54.35 110 9 0.66
17 48.74712778 110.16850833 48 44 49.66 110 10 6.63
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160