ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Зүүн богд
Газрын нэр: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян Улаан сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 59006.7000
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2021-06-16
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-06-16
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03121
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 44.906875 101.78210833 44 54 24.75 101 46 55.59
2 44.99696667 101.71188333 44 59 49.08 101 42 42.78
3 45.02530556 101.60683611 45 1 31.1 101 36 24.61
4 45.02001111 101.53951667 45 1 12.04 101 32 22.26
5 44.94650278 101.390825 44 56 47.41 101 23 26.97
6 44.92888611 101.40818611 44 55 43.99 101 24 29.47
7 44.91650278 101.41483611 44 54 59.41 101 24 53.41
8 44.91077222 101.42652222 44 54 38.78 101 25 35.48
9 44.89515833 101.45268333 44 53 42.57 101 27 9.66
10 44.88574444 101.46998333 44 53 8.68 101 28 11.94
11 44.88278889 101.48898889 44 52 58.04 101 29 20.36
12 44.88448889 101.497325 44 53 4.16 101 29 50.37
13 44.88762778 101.50422778 44 53 15.46 101 30 15.22
14 44.88933056 101.509875 44 53 21.59 101 30 35.55
15 44.88726944 101.53219444 44 53 14.17 101 31 55.9
16 44.88538611 101.53633056 44 53 7.39 101 32 10.79
17 44.87306667 101.55263611 44 52 23.04 101 33 9.49
18 44.86924722 101.55378889 44 52 9.29 101 33 13.64
19 44.86495 101.55324722 44 51 53.82 101 33 11.69
20 44.85740833 101.55011944 44 51 26.67 101 33 0.43
21 44.81941667 101.556275 44 49 9.9 101 33 22.59
22 44.81571389 101.55475 44 48 56.57 101 33 17.1
23 44.79295278 101.61625 44 47 34.63 101 36 58.5
24 44.77866667 101.7075 44 46 43.2 101 42 27
25 44.77866944 101.7075 44 46 43.21 101 42 27
26 44.78769444 101.78799167 44 47 15.7 101 47 16.77
27 44.81768611 101.84978889 44 49 3.67 101 50 59.24
28 44.85022222 101.85993611 44 51 0.8 101 51 35.77
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160