ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Хонгорын тал
Газрын нэр: Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 126179.8900
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2021-06-16
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-06-16
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03123
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 45.49794167 103.21721111 45 29 52.59 103 13 1.96
2 45.47143611 103.09722778 45 28 17.17 103 5 50.02
3 45.47312222 102.84975 45 28 23.24 102 50 59.1
4 45.44335 102.77463889 45 26 36.06 102 46 28.7
5 45.40323611 102.66259167 45 24 11.65 102 39 45.33
6 45.35393889 102.56038333 45 21 14.18 102 33 37.38
7 45.24404167 102.59494722 45 14 38.55 102 35 41.81
8 45.19185833 102.68372778 45 11 30.69 102 41 1.42
9 45.19185833 102.68372778 45 11 30.69 102 41 1.42
10 45.27125 102.844675 45 16 16.5 102 50 40.83
11 45.29120833 102.92101389 45 17 28.35 102 55 15.65
12 45.34493056 103.07341389 45 20 41.75 103 4 24.29
13 45.35531667 103.30741667 45 21 19.14 103 18 26.7
14 45.36011111 103.482075 45 21 36.4 103 28 55.47
15 45.40979722 103.52815278 45 24 35.27 103 31 41.35
16 45.454825 103.54515278 45 27 17.37 103 32 42.55
17 45.45971389 103.54714722 45 27 34.97 103 32 49.73
18 45.46698056 103.48123611 45 28 1.13 103 28 52.45
19 45.46571111 103.41334444 45 27 56.56 103 24 48.04
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160