ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Дөлгөөн хайрхан
Газрын нэр: Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 71120.2700
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2021-06-16
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-06-16
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03126
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.50731111 103.64969722 46 30 26.32 103 38 58.91
2 46.59096944 103.84959722 46 35 27.49 103 50 58.55
3 46.61809722 103.878775 46 37 5.15 103 52 43.59
4 46.66476667 103.87985 46 39 53.16 103 52 47.46
5 46.70210556 103.89984444 46 42 7.58 103 53 59.44
6 46.76214167 103.90324167 46 45 43.71 103 54 11.67
7 46.77790278 103.84880556 46 46 40.45 103 50 55.7
8 46.76842222 103.6163 46 46 6.32 103 36 58.68
9 46.71733056 103.56049167 46 43 2.39 103 33 37.77
10 46.71120556 103.43208056 46 42 40.34 103 25 55.49
11 46.67583889 103.41375833 46 40 33.02 103 24 49.53
12 46.64151944 103.41830556 46 38 29.47 103 25 5.9
13 46.58533056 103.57120833 46 35 7.19 103 34 16.35
14 46.50731111 103.64969722 46 30 26.32 103 38 58.91
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160