ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Хүйсийн тал
Газрын нэр: Өвөрхангай аймгийн Тарагт, Баянгол сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 34029.6500
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2021-06-16
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-06-16
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03128
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.16393056 102.99793333 46 9 50.15 102 59 52.56
2 46.17288611 102.95096944 46 10 22.39 102 57 3.49
3 46.105775 102.84905833 46 6 20.79 102 50 56.61
4 46.04066389 102.85999167 46 2 26.39 102 51 35.97
5 45.99208611 102.90985833 45 59 31.51 102 54 35.49
6 45.91455278 103.09397778 45 54 52.39 103 5 38.32
7 45.91455278 103.09397778 45 54 52.39 103 5 38.32
8 45.93201111 103.20536389 45 55 55.24 103 12 19.31
9 46.00082778 103.254175 46 0 2.98 103 15 15.03
10 46 103 46 0 0 103 0 0
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160