ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Өвтийн сахиа
Газрын нэр: Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 2212.1500
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2021-06-16
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-06-16
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03130
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.46600556 103.76466667 46 27 57.62 103 45 52.8
2 46.46982778 103.77762778 46 28 11.38 103 46 39.46
3 46.49215833 103.79956111 46 29 31.77 103 47 58.42
4 46.52865833 103.816975 46 31 43.17 103 49 1.11
5 46.54291667 103.832675 46 32 34.5 103 49 57.63
6 46.54479167 103.80521111 46 32 41.25 103 48 18.76
7 46.50785 103.75875 46 30 28.26 103 45 31.5
8 46.46600556 103.76466389 46 27 57.62 103 45 52.79
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160